Idyll Familieterapi

Noen ganger kan familielivet oppleves som alt annet enn idyll. Samspillet mellom to eller flere familiemedlemmer kan oppleves som fastlåst og vanskelig. Frustrasjon, sinne og avvisning kan ha tatt plass for glede, fellesskap og ro.

Jeg tilbyr samtaler for enkeltindivider, hele eller deler av familien der du eller dere inviteres til å utforske de mekanismer som har ført til at samspillet i familien nå oppleves som så fastlåst og vanskelig.

Problemer oppstår i relasjon til andre mennesker og kan dermed også løses i relasjon til andre.

Hva kan jeg tilby?

Jeg holder til i Larvik og samtalen kan derfor finne sted i Larvik og omegn.
Jeg kan tilpasse meg deres ønsker og behov i forhold til hvor vi har samtalen.

Parterapi

I starten av et forhold er vi flinkere til å møte den andre parten med kjærlighet og varme. Forholdet baserer seg på en gjensidig forståelse og aksept for ulikheter. Etter hvert som forelskelsen roer seg og hverdagen blir hektisk så begynner mange par å streve i relasjonen. For å ivareta kjærligheten og en god relasjon er det viktig å se hverandre også i hverdagen. En god kommunikasjon er avgjørende for at et forhold skal kunne fungere.

Når kommunikasjonen i parforholdet har blitt fastlåst og vanskelig er det viktig å søke hjelp. Jeg kan tilby samtaler med dere som par eller samtaler hver for dere hvor vi sammen kan utforske hvorfor ting har blitt vanskelig.

Man trenger heller ikke vente til ting har blitt vanskelig. Det kan være fint som par å prate om det som fungerer godt også. Jeg tilbyr i tillegg til samtaler, parterapikurs der dere som par kan få noen gode verktøy til hvordan dere kan jobbe sammen for å ivareta kjærligheten og forholdet. Dette kan dere lese mer om under ulike kurs.

Individuelle samtaler, veiledning og coaching

I det individualistiske samfunnet vi lever i er det et enormt fokus på selvrealisering og karriere. Vi skal prestere på alle områder, noe som tidvis kan være svært krevende og oppleves stressende.

Vi kan alle ha behov for noen å kunne sortere våre tanker med, utforske sammen med oss og få hjelp til å gjøre prioriteringer og endringer i livet.

Jeg jobber ut i fra et systematisk perspektiv med fokus på relasjoner og gjensidig påvirkning. Helheten er mer enn summen av delene.

Jeg kan tilby samtaler på kontor, hjemme hos deg (dersom det av ulike årsaker er vanskelig å komme deg ut), eller walk and talk samtaler. Jeg kan også tilby samtaler på Skype/Zoom/Teams etc.

Styrking av foreldre-ferdigheter

Det å være forelder kan være tidvis en svært krevende jobb. Som forelder møter man på mange utfordringer. Barn som vokser opp i familier der det er lite grensesetting og lav grad av foreldrekontroll har økt sårbarhet for å utvikler atferdsproblemer.

Jeg kan tilby samtaler, veiledning og kurs som kan bidra til at du kan stå bedre rustet til å håndtere foreldrerollen og ta tilbake kontrollen i familien.

Sinnemestring

Noen ganger har vi vært i situasjoner over lang tid der vi har kjent på følelser som sinne og frustrasjon og sjalusi. Det kan være vanskelig å få kontroll over slike følelser dersom man ikke søker hjelp. Noen ganger kan det gå så langt at disse problemene kan gå utover og være ødeleggende for våre nære relasjoner.

Det er krevende både for den som strever med slike utfordringer og ikke minst for de som er i en relasjon til personer som strever med sinnemestring eller sjalusi.

Heldigvis finnes det muligheter til å få til å gjøre endringer. Jeg kan tilby gode verktøy som kan hjelpe deg med å få kontroll på din sjalusi eller dine sinneutfordringer.

Kurs

Tuning in to kids/teens

Tuning in to kids/teens er et foreldreferdighetsprogram med fokus på å lære ferdigheter innen emosjonsveiledning. Mange foreldre har en liten bevissthet på hvordan de kan møte barns emosjonelle behov og barnet får dermed ikke nødvendig hjelp til å lære å regulere seg, lære om eget følelsesliv eller utvikle emosjonell kompetanse.

Ved å lære hvordan man som forelder kan møte barn på deres følelser kan vi hjelpe barna til å bli kompetente til å håndtere sosiale situasjoner, sette nødvendige grenser for seg selv og bli bevisste egne følelser.

Barn som blir møtt på sine følelser opplever seg elsket og forstått. De har mindre behov for å eskalere i sine følelsesuttrykk.

ART

Agression Replacement Training

ART er et multimodalt program som består av tre komponenter. Programmet består av trening i henholdsvis sosiale ferdigheter, sinneregulering og moralsk resonnering, en kombinasjon som har dokumentert god effekt på klassemiljø og utfordrende atferd.

Mål:
Styrke sosial kompetanse
Erstatte aggressiv atferd med sosialt akseptabel atferd

PREP-kurs

PREP – Et forebyggende program som styrker samlivet. PREP samlivskurs hjelper par til å ha større glede av forholdet sitt og gir verktøy til å forbedre kommunikasjonen.

Jeg er sertifisert PREP-kursleder via Modum Bad, og vil gjennomføre PREP-kurs ut ifra deres retningslinjer og vil ta i bruk materiell utarbeidet der.

Temaene i PREP

Dårlig kommunikasjon er ødeleggende for parforhold

 • Oppdag negative konfliktsmønstre: De fire «faresignalene»
 • Stopp! Ta en tenkepause


Håndtere konflikter som et team

 • Snakke sammen på en trygg måte: Kommunikasjon og tale-lytteteknikken
 • Hva er problemet, da? Utløsende hendelser og underliggende tema
 • Jakten på de gode løsningene: Problemhåndtering
 • Hvordan vil vi ha det sammen? Grunnregler for hjemmebanen


Styrke det gode i samlivet

 • Da vi ble et par: Forelskelse og kjærlighet
 • Sex og sånn: Sensualitet og seksualitet
 • Vennskap og glede: Skape en positiv grunntone
 • Støtte hverandre: Takle vanskeligheter i fellesskap
 • Finne balansen: Om stress og avspenning


Stå løpet ut

 • Du og jeg og vi: Leve med forskjeller
 • Tilgivelsens kunst: Forsoning og håp for veien videre
 • Skal vi bli gamle sammen? Engasjement og forpliktelse

 

På nåværende tidspunkt er det ikke planlagt PREP-kurs, men nettsiden vil bli oppdatert med nødvendig info etter hvert. Ta gjerne kontakt dersom du/dere er interessert i å delta på kurs eller har noen spørsmål om kurset.

Kurs i traume-bevisst tilnærming

Jeg har erfaring med å holde kurs i traumebevisst tilnærming for forsterforeldre og for personalgruppe på skole og i barnehager. Ta kontakt dersom du/dere ønsker mer info om kurs i traumebevisst tilnærming. Jeg kan i samarbeid med dere utarbeide et opplegg tilpasset deres behov.